Trường THCS Tân Trường thực hiện dạy trực tuyến online cho các em

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Tất cả các em học sinh hiện nay phải nghỉ học thời gian dài. Trường THCS Tân Trường đã triển khai hệ thống học tập trực tuyến Viettel Study cho tất cả các em học sinh. Giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện cho các thầy cô giảng dạy tại nhà.

Chuyên môn nhà trường luôn quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Công đoàn nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn trên Internet hỗ trợ về công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên trong dạy học.

Sau khi được tập huấn cán bộ giáo viên nhà trường đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào dạy học và dạy học trực tuyến.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Quyết định 834/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà. Ngày 01 tháng 4 năm 2020 nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng trực tuyến với 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia và cuộc họp đã đạt hiệu quả cao, cán bộ giáo viên tương tác tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *